thumb
Description: Dharala Tar Chor Nahitar Jagapehasha Thor - धरला तर चोर नाहीतर जगापेक्षा थोर - तमाशा - Sumeet Music - Marathi Comedy Tamasha
Video Director: Jitendra Waikar
Drama Group: Tavshikar Loknatya Tamasha Mandal
Story: Shahir Nandkumar Patole
Starring: Waman Patole, Govind Patole, Balu Patole, Karan Patole, Amol Patole, Bhaskar Vyavahare, Ajit Vyavahare, Mohan Chavan, Gulab Dhalewadikar, Dagdu Patole, Usha Patole, Usha Athavle, Kirti Aathavle, Asha Aathavle, Rekha Chavan, Chaya Shitapkar, Lata Panhale,
Music: Sanjay Shitapkar, Kishor Patole, Premkumar Patole, Rajendra Gaikwad, Balasaheb Gaikwad
Copyright: Soundtrack Records and Cassette Mfg Co.
Tags Dharala Tar Download Free Dharala Tar Chor Nahitar Jagapehasha - Marathi Comedy Tamasha - Sumeet Music 3gp, MP4, HD MP4, Full HD Video, Download Dharala Tar Chor Nahitar Jagapehasha - Marathi Comedy Tamasha - Sumeet Music Video