thumb
Description: Khota Bol Pan Retun Bol | खोटं बोल पण रेटून बोल । मराठी तमाशा | Marathi Tamasha | Comedy | Sumeet Music
Video Director: Jitendra Waikar
Drama Group: Tavshikar Loknatya Tamasha Mandal
Story: Shahir Nandkumar Patole
Starring: Waman Patole, Govind Patole, Balu Patole, Karan Patole, Amol Patole, Bhaskar Vyavahare, Ajit Vyavahare, Mohan Chavan, Gulab Dhalewadikar, Dagdu Patole, Usha Patole, Usha Athavle, Kirti Aathavle, Asha Aathavle, Rekha Chavan, Chaya Shitapkar, Lata Panhale,
Music: Sanjay Shitapkar, Kishor Patole, Premkumar Patole, Rajendra Gaikwad, Balasaheb Gaikwad
Copyright: Soundtrack Records and Cassette Mfg Co.

Subscribe Sumeet Music and get the latest marathi music click on link below:
https://www.youtube.com/user/Sumeetsoundtrack

Download the MP3 from link below:
http://sumeetaudiovideo.com/
Tags Download Free Khota Bol Pan Retun Bol | Marathi Tamasha | Comedy Sumeet Music 3gp, MP4, HD MP4, Full HD Video, Download Khota Bol Pan Retun Bol | Marathi Tamasha | Comedy Sumeet Music Video